Nepali Christian School, Birpara

Etablert: 1977

Antall elever: 125

Antall lærere: 7

Område:Birpara

Skolen Nepali Christian School ligger i Birpara i Vest-Bengal, øst i India, nær grensen til Bhutan. Skolen ligger i jungelen i utkanten av den enkle bebyggelsen som omgir byen Birpara – kun et par kilometer fra Grace School Birpara. Mens Grace School er en byskole, er Nepali Christian School en jungelskole. Elevene går til skolen fra bebyggelsen omkring, men følges ofte av voksne. For befolkningen i jungelområdet er det naturlig å forholde seg til at de deler nabolag med det rike dyrelivet i jungelen. Nepali og Hindi er de dominerende språkene i området. Skolens undervisning foregår på begge språk.

Pastor John Loden Lepcha er skolens rektor. Med støtte fra sin kone har han etablert en skole for barn som i utgangspunktet ikke fikk utdanning – de fleste med nepalsk bakgrunn. Pastor John er en ydmyk mann med et stort hjerte for befolkningen i området. Sammen med lærerne gir han primær lese-, skrive- og regneopplæring til sine yngste sambygdinger mens de ved sin livsførsel modellerer Guds omsorg for den enkelte, og formidler at hver og en er unike medmennesker med stor verdi.

Nepali Christian School er en kristen skole, men barn fra andre religiøse grupper er velkomne som likeverdige deltakere i fellesskapet. Skolen fikk midler til enkel drift gjennom vennskapet mellom norske Ruth og den lokale pastoren Suren i en årrekke før kontakten med Global Aid ble etablert i 2018. Skolebygget er et enkelt gulv med tak over – til ly for regnet. I tillegg har skolen to klasserom med vegger, men dette bygget er svært kummerlig, og brukes lite. Her er det behov for utbedring.

SPONSORER