Mount Zion Mission School, Samsu

Etablert: 2013

Antall elever: 89

Antall lærere: 9

Område: Jaipalguri

Skolen Mount Zion Mission School Samsu er en av tre skoler med likelydende navn som ledes av ekteparet Sanjya Rai og Rajeev i området Sittong i Himalaya – i den nordlige delen av Vest-Bengal. Det er omkring ti kilometer mellom de tre skolene: Fra Shelpu, som ligger på ca 2500 meters høyde, er det fem kilometer ned til Latpanchar på sørsiden av fjellet, og fem kilometer ned til Samsu på nordsiden av fjellet. Når du beveger deg i det frodige fjellandskapet, hvor julestjernene er store busker som pryder hagene, kan du se Kanchenjunga – verdens tredje høyeste fjell – på grensen mellom Nepal og India.

Befolkningen i fjellet har hovedsakelig nepalsks bakgrunn, og lever i de mange landsbyene som klorer seg fast i åssidene. 

Foruten sin spektakulære utsikt mot Nepal og Bhutan, er området kjent for sine plantasjer. Her produseres store mengder Darjeeling tea. Her produseres også chinchona – kinintre. Barken fra treet er brukt som febernedsettende medisin, og som middel mot malaria.  

Skolen har holdt til i boligen til et lokalt ektepar, men flytter snart inn i nye lokaler. Elevene går på de lavere trinnene. Når elevene vokser til, får de sin undervisning ved hovedskolen i Shelpu.

Sanjya Rai er skolens rektor, og leder det pedagogiske utviklingsarbeidet ved de tre skolene. Ektemannen Rajeev administrerer skolene, og legger til rette for transport og oppfølging av elever og deres familier. Alkoholisme er en utfordring blant familier i området. Skolenes lærere, som hovedsakelig er kristne, anser det som en vesentlig del av sin gjerning å gi et helhetlig omsorgstilbud for barn som lever i alkoholiserte og/eller voldelige hjem. At lærere har elever bosatt hos seg i kortere eller lengre perioder, er derfor ikke uvanlig, men snarere en del av det normale. Skolene er et resultat av at en betydelig andel av befolkningen i Latpanchar ble kristne gjennom en vekkelse på 1980-tallet.

I Samsu er de fleste familiene hinduer, og skeptiske til at skolen i hovedsak har kristne lærere. De hinduistiske lærerne ved skolen i Samsu underviser i tråd med skolens prinsipp om likeverd, og bidrar til toleranse i nærmiljøet. Ekteparet Sanjya og Rajeev modellerer Kristi sinnelag gjennom å tjene sine medmennesker uavhengig av deres religiøse og kulturelle bakgrunn. De viser omsorg og tillit til elever og ansatte, og har høye forventninger til at den enkelte forvalter sine ressurser hensiktsmessig.

SPONSORER