Lille Fredrikstad

I 2002 besøkte Haakon Olsen Nagrakata, en liten by nordøst i India, på grensen til blant annet Bhutan og Bangladesh. Her traff han en dame ved navn Rupa Kami. Hun hadde noe tidligere startet et lite barnehjem med ca.9 barn i et lite skur hun hadde fått bygd for noe penger hun fikk for en tolkejobb. Hun underviste også og drev skole for ca. 13 barn til sammen i det samme lokalet på dagtid. Da Haakon traff henne hadde hun fra nyttår 2003 ingen økonomisk støtte fra noen sponsorer.

”Når man møter mennesker i slike situasjoner kan man velge å gjøre to ting, enten snu ryggen til og late som man ikke har sett noe, eller ta tak og gjøre noe for å lette situasjonen for disse menneskene i en enorm nød”.

Heldigvis valgte Haakon det siste. Da han kom hjem til Norge var det 35 sponsorer som med en gang ønsket å være med. Etter hvert har dette utviklet seg og både kulturliv og bedrifter i Fredrikstad har engasjert seg.

Skolen – Lille Fredrikstad

Ved hjelp av innsamlede midler har Stiftelsen Global Aid utviklet og driftet dette området som har fått navnet ”Lille Fredrikstad” i India. Det bor nå 55 fornøyde barn og unge ved barnehjemmet Grace Children Home. Her har det i flere etapper, og etter behov blitt bygd barnehjemsbygg, toaletter og sanitæranlegg, kjøkken og spisesal, diverse hus for husdyrhold og annet. Dette fungerer som en stor familie nå, og vi merker at både barna som bor og de voksne som arbeider der er svært fornøyde, glade og ikke minst takknemlige for den muligheten de har fått. Flere av de første barna «våre» har nå flyttet ut og bor andre steder pga. videre utdannelse. Disse følger vi opp og støtter videre på høyere utdanning (les mer om dette her)

Skolen på Lille Fredrikstad

Grace English School, Nagrakta gir tilbud til 450 elever. Dette er barn både fra barnehjemmet og fra familier i landsbyene rundt. 

Det er blitt ansatt høyt kvalifiserte lærere ved skolen gjennom årene, og etterspørselen etter skoleplasser er stor. Ettersom årene har gått har etterspørselen etter de populære skoleplassene økt, og dermed utbyggingen av skolen i takt med det.Første etappe stod ferdig etter en innsamlings-konsert som ble holdt på Røde Mølle i 2004, i regi av Aina og Svein Gundersen. Andre etasje stod ferdig i 2008 etter nok en støtte-konsert på City Scene i regi av de samme folkene.

I 2017 ble skolen utvidet med nesten samme areal i to etasjer. Nå finnes det godt utstyrte fysikk-/kjemirom, datarom, bibliotek og det meste som kreves for en skole som nå er godkjent for hele grunnskoleutdannelsen i India. Ønsket vårt nå er at vi kan ferdigstille hele denne skolen med en tredje etasje, slik at flere barn og unge fra landsbyen rundt skal få tilbud om skoleplass.

Målet vårthar hele tiden vært at denne skolen skal bli selvfinansiert i løpet av noen år, noe den er godt på veg med. Dette pga. av at noen av elevene ved skolen kommer fra familier som kan betale skoleavgift. De fattigste i området betaler ingenting, eller en liten sum slik at ansvarsfølelsen til skolen blir større, og foreldrene holder da ikke barna hjemme for å jobbe. Denne betalingsordningen er det kun administrativ leder i India som kjenner til. Barna kommer da til skolen på like premisser. Ved dette håper vi at forskjellene i samfunnet mellom fattig og rik skal viskes ut etter hvert.

BILDEGALLERI

SPONSORER