India - Grace School - Kolkata

Uten skolegang er mange av barna i slummen henvist til å sortere søppel i den sterkt forurensede elva som renner forbi området.

Bakgrunn

Global Aid støtter eller driver i alt 19 skoler i Vest-Bengal, fra Kolkata i sør til grensen til Tibet i nord. Om lag 2500 elever fra førskolealder til yrkesskole.