HELSEKLINIKKEN

Etter flere år med drømmer, planlegging og mye jobb kunne vi i november 2022 ha offisiell åpning av Global Aid Health Clinic.
Storfint besøk av både politikere, politisjef og flere lokale leger,  gjorde åpningen til en flott markering. Når et regionalt TV-team, som når ca. 400 000 seere, dukket opp, kunne det ikke bli bedre. Klinikken blir et etterlengtet tilbud til de fattigste og svake i denne regionen, men vil også etter hvert gi god kvalitetsmessig helsetilbud til alle. Allerede er en norsk lege på plass, som vil bo på området og betjene klinikken i den første tiden. Andre frivillig leger og helsearbeidere fra Norge vil bidra i kortere eller lengre perioder, i samarbeid med indisk personell.
Vi begynner med helsekontroller av våre 2000 skoleelever, som er fordelt rundt på 15 skoler.
Her har vi fokus på fysiske utfordringer og vaksiner, men vi vil også ha et opplegg som vil fange opp både psykiske og sosiale vanskeligheter.
Vil du være med fra starten og støtte dette er vi utrolig takknemlige.
Vipps 57735
Kontonr: 6105 66 41849

Grace School, Birpara

Da vi startet opp skolen her i september 2016 visste vi at det var enorme behov i dette området. Her ble hele 14 av 16 te-plantasjer lagt ned og familiene ble etterlatt helt på «bar bakke», uten noe som helst sikkerhetsnett. En helt uforståelig tanke for oss her i Norge, som får raskt hjelp av det offentlige når vi trenger noe ekstra i vanskelige situasjoner.

 

 

Her har familier gjennom flere år uten jobb, skole og helsetilbud brukt de få ressursene som er igjen i nærmiljøet. Enkelte lager seg suppe av vann og blomsterblader (for å få litt smak), og det er mange som er døde på grunn av sult. De 450 barna som går på skolen her blir trofast hentet av våre skolebusser hver dag. De får undervisning og et måltid mat (for noen av dem det eneste den dagen). De mest utsatte familiene får også oppfølging og utdelt litt mat ved skolen hver uke.

Takknemligheten er enorm, men behovene er så utrolig store. hver dag får vi spørsmål om å ta inn flere barn. Ventelistene er derfor lange. Her har vi et trygt matprogram og julegaver (varme klær, tepper, myggnett og div.) for 1000 familier pluss 1000 skolebarn, noe som skaper litt ”håp” i denne vanskelige situasjonen.

De månedlige utgiftene er høye ved denne skolen. Siden 2016 har vi hatt et godt samarbeid med organisasjonen Love and Hope i Sverige, som har gjort det mulig å starte og drifte denne skolen. Vi har nå startet en fadderordning her, slik at  kun for 250,- pr. måned kan man hjelpe et barn med skolegang og mat hver dag. Vil du være med å gjøre fremtiden lysere for et av disse utsatte barna er det bare å ta kontakt.

Grace School, Bandapani

I nærområdet startet vi opp en skole inne i teplantasjen høsten 2017.

Her går det nå 50 glade og fornøyde barn. Disse har gangavstand til skolen, så de kommer hver dag med flotte sekker og et smil rundt munnen. Før de går hjem er de mette i magen også, slik at dagen blir litt lettere å komme seg igjennom.

Ønsket vårt er at vi med tiden kan starte opp igjen noen av de mange nedlagte skolene i disse områdene. Lokalene finnes, de trenger kun noe restaurering, og lærerne går arbeidsledige rundt og lider. Og barna der lengter etter å få gå på skole, noe som alle barn har rett til ette FN`s Barnekonvensjon.

SPONSORER