Grace English School, Nagrakata

Etablert: 2002

Antall elever: 450

Antall lærere: –

Område: Nagrakata

Skolen  befinner seg i Nagrakata, nord-øst I India i delstaten Vest Bengal.
Her finner man i dag en skole med 450 elever og 65 barn på barnehjemmet som er bygd på
samme område. Ved hjelp av innsamlede midler har Stiftelsen Global Aid kjøpt og utviklet dette området som har fått navnet ”Lille Fredrikstad”.

Det bor nå 65  barn og unge ved barnehjemmet Grace Children Home. Her har det i flere etapper, og etter behov blitt bygd barnehjemsbygg, toaletter og sanitæranlegg, kjøkken og spisesal, diverse hus for husdyrhold og annet.

 Dette fungerer som en stor familie, og det merkes at både barna som bor og de voksne som arbeider der er svært fornøyde, glade og ikke minst takknemlige for den muligheten de har fått.
20 av våre eldste ungdommer har flyttet ut. 16 av disse støtter vi fortsatt økonomisk med
videre skolegang og et sted å bo + mat. De siste 4 er nå ferdig utdannet og har fått seg jobb.
Flere av disse ungdommene, som har ingen eller få pårørende, har vi ukentlig kontakt med.

Grace English School, Nagrakta gir tilbud til 450 elever. Dette er barn både fra barnehjemmet og fra familier i landsbyene rundt. Det er blitt ansatt høyt kvalifiserte lærere ved skolen gjennom årene, og etterspørselen etter skoleplasser er stor. Ettersom årene har gått har etterspørselen etter de populære skoleplassene økt, og dermed utbyggingen av skolen i takt med det. Første etappe stod ferdig etter en innsamlings-konsert som ble holdt på Røde Mølle i 2004, i regi av Aina og Svein Gundersen. Andre etasje stod ferdig i 2008 etter nok en støtte-konsert på City Scene i regi av de samme folkene.

I 2017 ble skolen utvidet med nesten samme areal i to etasjer. Nå finnes det godt utstyrte fysikk-/kjemirom, datarom, bibliotek og det meste som kreves for en skole som nå er godkjent for hele grunnskoleutdannelsen i India. Ønsket vårt nå er at vi kan ferdigstille hele denne skolen med en tredje etasje, slik at flere barn og unge fra landsbyen rundt skal få tilbud om skoleplass

SPONSORER