Emanuel English School, Bandapani

Etablert: 2008

Antall elever: 102

Antall lærere: 8

Område:Bandapani

Skolen Emanuel English School ligger i Bandapani – et område i distriktet Alipuduar i delstaten Vest-Bengal, øst i India. Området består av et slettelandskap ved foten av fjellene på grensen mot Bhutan, og er relativt frodig. Befolkningen har bodd og arbeidet i Bandapani Tea Garden siden etableringen i 1895. Mange har nepalsk bakgrunn. Ulike folkegrupper ble flyttet hit fra områder lenger sør i India mot slutten av 1800-tallet og i første del av 1900-tallet. Da teplantasjene ble stengt i 2013, ble befolkningen værende – uten arbeid og uten skole. Alkoholisme er en utfordring, og tilgangen til mat og medisiner er lav. Befolkningen bor spredt i området. Selv om produksjonsanleggene er stengt, står teplantene i milelange rekker, og disponeres av befolkningen.

Pastor Nabin Thapa er skolens rektor. Skolen fikk midler til drift gjennom vennskapet mellom norske Ruth og den lokale pastoren Suren i en årrekke før kontakten med Global Aid ble etablert i 2018. Pastor Nabin og lærerne ved Emanuel English School har de siste årene tilført skolen aktiviteter som bidrar til felles identitet og tilhørighet for elever som i utgangspunktet kommer fra familier med sterk tilknytning til sine opprinnelige folkegrupper. Folkegruppenes særegne tradisjoner verdsettes og opprettholdes gjennom skolens aktiviteter, samtidig som ny felles identitet etableres gjennom satsing på moderne musikk og kampsport. Skolen anerkjenner elevenes mulighet til å bli aktive deltakere i en internasjonal kontekst, og gir store deler av undervisningen på engelsk. Nepali og Hindi er de dominerende språkene i området, men en rekke andre språk er også representert her.

SPONSORER