Dette skjer

Ved siden av driften av de 16 skolene drives det en lørdagsklubb for barn og hvert år har vi en julefeiring med utdeling av julegaver og mat til familiene i de ulike slumområdene. Global Aid har også utarbeidet et matprogram for de aller mest utsatte familiene. I samarbeid med organisasjonen Barn i Nöd i Göteborg har det blitt bygd en ny  yrkesskole som ble innviet i juli 2019. Høsten 2022 sto en helseklinikk klar på området til Lille Fredrikstad.