Dette skjer

Ved siden av driften av de 16 skolene drives det en lørdagsklubb for barn og hvert år har vi en julefeiring med utdeling av julegaver og mat til familiene i de ulike slumområdene. Global Aid har også utarbeidet et matprogram for de aller mest utsatte familiene. I samarbeid med organisasjonen Barn i Nöd i Göteborg har det blitt bygd en ny  yrkesskole som ble innviet i juli 2019. Høsten 2022 sto en helseklinikk klar på området til Lille Fredrikstad.

Grace Yrkesskole, Nagrakata

Vår nye yrkesskole for jenter ble åpnet i mai 2019. Vi har startet opp med to yrkesfag som vi vet det er lett å få jobb i etter utdanning.
I det første kullet ved skolen er det 30 jenter fra nedlagte teplantasjer som bor og gjennomfører sin utdannelse. Dette er jenter som tilhører familier som lever i stor fattigdom pga. de nedlagte teplantasjene. De har mistet hele sitt fundament og sin sosiale trygghet ved at jobber, skoler, helsetilbud og matrasjoner er blitt borte. Mange av disse jentene er i faresonen for å bli lokket og lurt ut i trafficking.  Vi har en søm-linje og en frisørlinje. I tillegg skal alle ha engelsk og data-undervisning. Etter avsluttet kurs kan noen få jobb i vår søm-produksjon som vi starter opp i toppetasjen av yrkesskolen. Her vil vi produsere våre egne skoleuniformer i første omgang. Vi vil være til hjelp for de andre på kullet med jobbsøknader, eller om de vil starte opp egen bedrift. Det er stort behov for yrkesskoler i disse områdene, og vi tror at dette vil hjelpe mange av de mest utsatte jentene og deres familier.

Helseprosjekt

Nytt i 2019 er at vi er i planleggingsfasen med en helsegruppe i Norge som vil ha direkte kontakt med helsearbeidere vi skal ha i vårt nettverk i India. De lokale arbeiderne skal ha oppfølging av familier som er spesielt utsatt, og også jobbe ved en enkel helsestasjon vi ønsker å starte i noen landsbyer.
Mange sliter med sykdommer som kan være enkle å behandle, og man kan også unngå en del plager hvis man vet hvordan man kan forebygge disse. Ønsket vårt er at vi skal se landsbyer bli forandret med enkle helsetiltak.
Dette krever jo selvfølgelig penger for å kunne gjennomføre. Har du lyst til å være med å hjelpe oss økonomisk i oppstarten er vi svært takknemlig. Det er stort behov for yrkesskoler i disse områdene, og vi tror at dette vil hjelpe mange av de mest utsatte jentene og deres familier.

Lærerseminar

I november 2018 gjennomførte vi et nytt lærerseminar for alle våre arbeidere i skolen. I tre dager fikk 120 av våre lærere være sammen til inspirasjon og flott undervisning fra to norske lærere, Rebecka og Live, og en indisk lærer, Shalley. Nye pedagogiske metoder og tanker ble delt, og vi ser at lærerne i de forskjellige skolene tar dette undervisningsopplegget med seg tilbake og bruker det aktivt i sine klasser. Flott med et slikt nettverk der man kan være sammen tre hele dager, med undervisning, overnatting og felles måltider. Det er veldig samlende, og man opplever at man ikke er alene om å ønske en god og kvalitetssikker skole for barna i India.

Ledertrening

Vi har denne sesongen startet opp igjen vår ledertrening, da vi ser at det er store behov for opplæring av den yngre generasjonen. Vi har på disse kursene fokus på de sosiale og økonomiske utfordringene som finnes i området. Her er enormt mange teplantasjer lagt ned, og hele fundamentet til familier er lagt i grus. Det kommer lærere fra kirker i India, Norge, Sverige og Estland og deler av sin erfaring. Vi ser at de som deltar får en inspirasjon og en glød til å skape en forandring i sitt nærmiljø.

Ungdommene våre

Haakon Olsen er jevnlig i India. Hver gang han er der prøver han å møte barna «våre» som er vokst opp på barnehjemmet, men som nå bor andre steder for videre utdannelse. Han er svært begeistret for de unge som har så mange framtidsplaner. De gleder seg til å bli ferdig på skolen, ta fatt på sitt voksne liv, og være med å bygge Indias fremtid på en rettferdig måte.  Tenk at vi fra Norge har kunnet hjelpe disse til et verdig liv, hvor de nå tar ansvar og planlegger fremover med optimisme og glede! Det er jo stadig ungdommer som flytter ut for videre utdannelse, og vi hjelper alle disse økonomisk inntil vi ser at de har en sikker jobb, og kan klare seg selv. Nesten i alle skoleferier kommer flere av disse tilbake til hjemmet, som er deres barndomshjem.