Agape Academy, Suntalabari

Etablert: 2006

Antall elever: 270

Antall lærere: 13

Område: Jalpaiguri

Skolen Agape Academy ligger i Suntalabari i Vest-Bengal, øst i India, på grensen til Bhutan. Ordet suntala betyr appelsin på nepali, ordet bari betyr område/ sted. Området er frodig, men utfordres av at elefanter og tigre krever sin del av territoriet. Befolkningen bor spredt i jungelen, og består av mange folkegrupper med ulike språk som har levd sammen i generasjoner. På skolen verdsettes gruppenes særegne tradisjoner gjennom fellesskapende arrangementer, og bidrar til et berikende mangfold. Nepali og Hindi er de dominerende språkene i området. 

Kiran Chhetri er skolens rektor. Sammen med broren Daniel leder han arbeidet med å bygge en framtid for barn og unge som vokser opp i Suntalabari. Brødrene fikk sin lærerutdanning gjennom vennskapet mellom norske Ruth og den lokale pastoren Suren. I takknemlighet til Gud gir Kiran og Daniel utdanning til sine sambygdinger mens de ved sin livsførsel modellerer Guds omsorg for den enkelte, og formidler at hver og en er unike medmennesker med stor verdi.

SPONSORER