Haakon Olsen Fredrikstad - Global Aid

Om oss

Global Aid

Global Aid, Norge er en veldedig stiftelse som primært driver hjelpearbeid i India. Vi driver skole og barnehjem i “Lille Fredrikstad” i det nordlige India, 10 skoler i Dooarsområde samt 5 skoler for gatebarn i Kolkata.
Arbeidet er basert på frvillig innsats, og ingen innsamlede midler brukes til administrasjon.

Styre: Jeanette og Haakon Olsen, Terje Linkas, Lasse Holst og Sigmund Brenna

Ressursgruppe for Lille Fredrikstad: Aina og Svein Gundersen, Jens Olav Simensen, Inger Lise Bye, Sigmund Brenna

Kontakt:
Haakon Olsen 90865176
Jeanette Olsen  41641307

Epost:  post@globalaid.no
Org.nr.: 981643313
Kontonr.: 6105 66 41849
Adresse:  Kalleraveien 6, N-1675 Kråkerøy

Jeanette og Haakon Olsen

Jeanette og Haakon Olsen er begge oppvokst i Fredrikstad i Østfold. De ble tidlig oppmerksom på den store urettferdigheten i verden, og da de traff hverandre, som veldig unge, tok det ikke lang tid før de bestemte seg for at de ville hjelpe, og prøve å utgjøre en forskjell for de aller fattigste og utstøtte, de som ingen «ser» eller «hører».

De startet Stiftelsen Global Aid i år 2000. Primært tenkte de at dette kunne være med på å hjelpe noen av de mange gatebarna, som finnes rundt i verden, til en bedre fremtid.

Etter at Haakon, som er byggmester av yrke, kom tilbake fra en reise til India i 2002, fikk han med seg Jeanette og sine barn tilbake i februar 2003. Dette resulterte i et 3 måneders opphold i det landet som skulle fange hjertene deres så totalt.

Haakon driver nå som entreprenør i Fredrikstad. Den tankegangen hadde han med seg til India i 2003, og han så jo med en gang mange muligheter for utvikling av noe mer stabilt, og et kvalitetsmessig bedre opplegg enn bare å sende penger for å dekke akutte behov hos de mest utsatte barna.

Jeanette, som er utdannet sykepleier, fikk brukt sitt yrke på en helt annen måte enn tidligere, og fikk tillit hos lokalbefolkningen i det området de bodde. Gjennom mange år har man sett gode resultater av all den informasjonen og undervisning om forebygging som hun har gitt i India.

Hverdagen har blitt veldig annerledes enn de først tenkte.  Ved siden av at de har hatt fire barn og jobber i Norge, har arbeidet i India vokst jevnt og trutt siden 2003.

De arbeider fortsatt fulltid i Norge, og mye av fritiden har gått med til å utvikle og sette i gang nye hjelpeprosjekter i det landet som har fått så stor betydning for dem og familien. Selvom deres arbeid er frivillig, opplever de det mer som et livs kall.

Rupa Kami. Manoj og Ranju Kami

Rupa Kami

startet på rundt 2000 et lite barnehjem med ca.9 barn i et lite skur hun hadde fått bygd for noe penger hun fikk for en tolkejobb. Hun underviste også og drev skole for ca. 13 barn til sammen i det samme lokale Nagrakata på dagtid. Rupa er en sterk dame med et stort hjerte for barn i nød.

Manoj og Ranju