Haakon Olsen Fredrikstad - Global Aid

Om oss

Global Aid

Global Aid, Norge er en veldedig stiftelse som primært driver hjelpearbeid i India. Vi driver skole og barnehjem i “Lille Fredrikstad” i det nordlige India, samt skole for gatebarn i Kolkata.
Arbeidet er basert på frvillig innsats, og ingen innsamlede midler brukes til administrasjon.

Styre: Jeanette og Haakon Olsen, Terje Linkas, Lasse Holst og Sigmund Brenna

Ressursgruppe for Lille Fredrikstad: Aina og Svein Gundersen, Jens Olav Simensen, Inger Lise Bye, Sigmund Brenna

Kontakt:
Haakon Olsen 90865176
Jeanette Olsen  41641307

Epost:  globalaid1@gmail.com
Org.nr.: 981643313
Kontonr.: 6105 66 41849
Adresse:  Kalleraveien 6, N-1675 Kråkerøy