India - Grace School - Kolkata

Uten skolegang er mange av barna i slummen henvist til å sortere søppel i den sterkt forurensede elva som renner forbi området.

Bakgrunn

Kolkata  (Calcutta) er en av verdens fattigste byer, hvor nesten halvparten er analfabeter. Nøden og håpløsheten er uendelig stor i denne millionbyen. I flere år har vi ønsket å gjøre noe for barn og voksne som bor i slumområdene her. I mars 2010 var vi på befaring i to forskjellige slumområder for å vurdere mulighetene for å starte hjelpearbeid. Vi fikk god kontakt med de lokale myndighetene og kunne raskt forberede oppstart av et skoletilbud. De fleste voksne her er analfabeter, så det er en stor ære å sende sitt barn til en skole hvor all undervisning foregår på engelsk (det åpner nemlig helt andre muligheter for videreutdanning senere).

I august samme år startet vi skoletilbud for 50 barn i alderen 4-6 år. Året etter utvidet vi tilbudet til 50 barn til. I dag er det 330 barn i alderen 4-10 år som hver dag blir hentet fra slumområdene av vår skolebuss. De blir kjørt til skolebygget vi har leid og får undervisning og et varmt måltid mat før de blir kjørt hjem igjen. Barna har fått to skoleuniformer hver, og nye skolebøker er kjøpt inn til alle. Det er ansatt 4 godt kvalifiserte lærere + rektor Manoj Kami som fungerer som administrativ leder både for ”Lille Fredrikstad” skolen og skolen i Kolkata.

Vi ønsker nå å sikre den månedlige økonomiske driften av dette tilbudet ved å få fadderfamilier her i Norge som kan påta seg et ansvar for å gi disse barna en ny mulighet i livet.

Grace School

Skolens navn er Grace School, Kolkata (”Hope for the future”)
Vi starter opp fra 1. – 4. klasse. Da er barna ca. 4 – 9 år gamle. Vi leier lokaler som nå er innredet som klasserom. Den nye bussen vi har kjøpt frakter barna til og fra slummen hver dag.

Skolebøker og skoleuniformer er allerede på plass. Barna får utdelt disse hver mandag, og må levere dem på fredag for vask og vedlikehold. Disse barna bor ikke i hus, men under presenninger rett på jordgulvet, så de vil ikke klare å ta vare på utstyret foreløpig. Alle lekser blir gjort på skolen, så de trenger derfor ingen bøker i helgen heller.
De får et varmt måltid mat hver dag, og for noen av dem blir nok det nesten det eneste de spiser den dagen.

KOLKATA

Bildegalleri