Bli fadder - Global Aid

Bli fadder

Fadderordning

Barna i slummen i Kolkata har få framtidsutsikter. Mange av dem tilbringer dagen i med å sortere søppel for å kunne tjene til sin daglige porsjon med ris. For 250,- pr. måned kan du være med å gi et av disse barna og deres familie fremtidshåp. Det inkluderer skolegang, to uniformer, skolebøker, et varmt måltid, lærerlønn og leie av undervisningslokale.

Ønsker du å være en del av dette arbeidet kan du ta kontakt på tlf. eller benytt link til kontaktkjema:

Jeanette Olsen:  416 41 307

Haakon Olsen:   908 65 176